Verslagen

DoofCentraal is een ANBI-organisatie (Algemeen Nuttig Beogende Instelling) en we zijn daarom verplicht om onze jaarverslagen en jaarrekeningen openbaar te maken.
De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding, er is alleen sprake van vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel een reisvergoeding.

Vind hier ons jaarverslag over 2017.
Vind hier ons jaarrekening over 2017.
Vind hier ons jaarverslag over 2018.
Vind hier ons jaarrekening over 2018.
Vind hier ons jaarverslag over 2019.
Vind hier ons jaarrekening over 2019.

Skip to content