Verslagen

DoofCentraal is een ANBI-organisatie (Algemeen Nuttig Beogende Instelling) en we zijn daarom verplicht om onze jaarverslagen en jaarrekeningen openbaar te maken.

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding, er is alleen sprake van vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel een reisvergoeding.

Vind hier ons jaarverslag over 2017.
Vind hier ons jaarrekening over 2017.
Vind hier ons jaarverslag over 2018.
Vind hier ons jaarrekening over 2018.
Vind hier ons jaarverslag over 2019.
Vind hier ons jaarrekening over 2019.
Vind hier ons jaarverslag over 2020.
Vind hier ons jaarrekening over 2020.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Waar het mogelijk is, springen we in op de actualiteiten door deze aan te bieden in Nederlandse Gebarentaal. Ook bieden we informatie, achtergrondverhalen en andere weetjes aan in de Nederlandse Gebarentaal, waarbij we voldoen aan de doelen van onze stichting: informatie aan doven en slechthorenden in de breedste zin van het woord. 

We maken vertalingen, reportages, livestreams en elk andere vorm van media die ons helpen onze doelstellingen te verwezenlijken. Informatievoorziening vind je in heel veel vormen, die we ook willen benutten: nieuws-, discussie-, entertainmentprogramma’s. 

Onze inkomsten bestaan uit enerzijds subsidies en donaties en anderzijds uit verkoop van diensten (abonnementen en licenties) en producten (merchandising). Deze inkomsten komen volledig ten goede aan het werk van de stichting. We maken jaarlijks bijna geen winst en hebben nog geen vermogen kunnen opbouwen. 

Een deel van onze doelen voor 2021 wordt uitbesteed aan een freelancer die de professionalisering van DoofCentraal verkent en een begin maakt voor de omvorming van de stichting. Hiervoor hebben we aparte projectfondsen ontvangen. 

Ga naar de inhoud