Vereiste formulieren

Formulier 1 – Akkoord actievoorwaarden: Formulier 1 – Akkoordverklaring actievoorwaarden DoofCentraal verhalenwedstrijd

Formulier 2 – AVG-formulier (graag voor elke persoon die in beeld komt één formulier): AVG formulier – DoofCentraal

 

Actievoorwaarden

De actievoorwaarden in een goed leesbaar format kun je als PDF downloaden: Actievoorwaarden DoofCentraal Verhalenwedstrijd

Artikel 1 – Toepassing

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verhalenwedstrijd die door DoofCentraal is gepubliceerd.
 2. De wedstrijd heeft als werktitel ‘Verhalenwedstrijd’

 

Artikel 2 – Deelname

 1. Deelname aan de verhalenwedstrijd is kosteloos.
 2. Deelname is officieel indien er materiaal en vereiste formulieren (formulier 1: akkoordverklaring actievoorwaarden en formulier 2: AVG-formulier) zijn ingediend en deze zijn bevestigd door DoofCentraal.
 3. Deelname is mogelijk voor personen van alle leeftijden; bij personen van 15 jaar en jonger dient het AVG-formulier te zijn ingevuld door een ouder/verzorgende.
 4. Bestuursleden en medewerkers van DoofCentraal zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 5. Vrijwilligers van DoofCentraal kunnen meedoen aan de wedstrijd, mits ze aantoonbaar niet betrokken zijn bij de wedstrijd als vrijwilliger.
 6. De wedstrijd is geldig wanneer er minstens vier inzendingen zijn ontvangen. Als er minder inzendingen zijn, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard volgens artikel 6.
 7. Gemaakte kosten om mee te kunnen doen met de verhalenwedstrijd zijn voor eigen rekening en kunnen niet tijdens en achteraf worden verhaald op DoofCentraal.

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens

 1. DoofCentraal gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die via deze wedstrijd worden verzameld, volgens het AVG-beleid van DoofCentraal.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 3. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de DoofCentraal nieuwsbrief, indien hier in deelnameformulier toestemming voor is gegeven.

 

Artikel 4 – Inzendingen

 1. Iedere inzender is toegestaan om maximaal drie verhalen in te sturen. Elk verhaal wordt als apart filmpje ingestuurd.
 2. Elke onderwerp is toegestaan voor inzending. Bijvoorbeeld historische onderwerpen, komedie, drama, debat, verhaaltjes voorlezen, informatieve doeleinden, etc.
  1. Beperkingen omvatten onder meer: het ontkennen van algemeen erkend en aangenomen gebeurtenissen (bijvoorbeeld de Holocaust, klimaatverandering), discriminerende boodschappen, oproepen tot haat en dergelijke. Inzendingen die bovenstaande thema’s bevatten worden uitgesloten van deelname en de inzender wordt op hoogte gebracht van het besluit.
 3. Inzendingen dienen volledig gemonteerd te zijn. DoofCentraal stelt geen vrijwilligers beschikbaar voor montage.
 4. Ter bevordering van de toegankelijkheid dienen inzendingen volledig te zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling. Het heeft de voorkeur van DoofCentraal om de ondertiteling als aparte srt-bestand(en) aan te leveren.
 5. Inzendingen die worden geaccepteerd en bevestigd door DoofCentraal worden automatisch eigendom van DoofCentraal, ter publicatie binnen DoofCentraal PLUS. De inzender verklaart dat hij/zij (en eventueel zijn/haar hele team) het materiaal niet op andere manieren zal publiceren.
  1. Publicatie op andere kanalen dan DoofCentraal PLUS zorgt er voor dat deelname ongeldig wordt verklaard.
 6. Inzendingen, inclusief de vereiste formulieren en ondertiteling, worden geaccepteerd tot 31 augustus 2022, 23:59 uur.

Insturen van de inzending, inclusief de formulieren en ondertiteling, moet via Wetransfer (voor bestanden tot 2GB) of MyAirBridge (voor bestanden tot 20GB). Hou hiermee rekening met de uploadtijd. De tijd die vermeld staat in de mail die door DoofCentraal wordt ontvangen is leidend. Inzendingen dienen gestuurd te worden naar info@doofcentraal.nl.

 1. Alleen inzendingen die volledig in de Nederlandse Gebarentaal zijn, worden geaccepteerd. Gebruik van bronnen in een andere gebarentaal dan NGT worden geaccepteerd, mits ze van toegevoegde waarde zijn voor het doel van de inzending.

 

Artikel 5 – Verkiezing

 1. Alleen abonneehouders van DoofCentraal PLUS zijn gerechtigd om te stemmen op de beste inzending. Elke abonneehouder heeft één stem. Abonneehouders die in de stemperiode een geldige DoofCentraal PLUS abonnement (zomertarief of éénjarig tarief) hebben, kunnen stemmen. Personen die in het verleden een abonnement hebben gehad hebben geen stemrecht.
 2. In de periode van 4 september 2022, 10:00 uur tot en met 20 september, 23:59 uur kan gestemd worden door de abonneehouders.
 3. Elke stem wordt gecontroleerd om te vaststellen of er inderdaad een abonnement actief is op dezelfde naam en e-mailadres. Personen met afwijkende namen en e-mailadressen worden niet als stem meegeteld.
 4. Inzenders kunnen het promotiemateriaal van DoofCentraal gebruiken om hun eigen inzending te promoten. Volgens artikel 4.3. is het niet toegestaan om van eigen materiaal afwijkende promotiemateriaal te publiceren. Hiermee wordt de inzending ongeldig verklaard.
 5. Uit de inzendingen worden drie winnaars gekozen; de inzending met de meeste stemmen, de inzending met de tweede meeste stemmen en de inzending met de derde meeste stemmen.
 6. De winnaars wordt bekend gemaakt op eigen kanalen van DoofCentraal. Elke inzender ontvangt van ons een bericht met de uitslag.
 7. In geval van gestaakte stemmen zal een onafhankelijk jury van experts op het gebied van film en/of Nederlandse Gebarentaal samengesteld worden, die uit de twee beste inzendingen de winnaar zal kiezen.

 

Artikel 6 – Wijzigingen in de actievoorwaarden

 1. DoofCentraal is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 2. Deelnemers die een inzending hebben ingestuurd en deze is bevestigd, worden van de wijzigingen op de hoogte gesteld.
 3. De wedstrijd en hierbij behorende actievoorwaarden, zoals omschreven in deze document, zijn alleen geldig wanneer er minstens vier inzendingen zijn ontvangen en bevestigd.
 4. Wanneer te weinig inzendingen worden ontvangen, wordt de wedstrijd geannuleerd en wordt in overleg met de inzenders bepaald wat er met de inzending gebeurt.

 

Artikel 7 – Slotbepalingen

 1. Geschillen met betrekking tot deze wedstrijd worden aan de hand van deze algemene voorwaarden beslecht door het bestuur.
 2. Op de wedstrijd is Nederlands recht van toepassing.
Ga naar de inhoud